Page images
PDF
EPUB

posed by different authors (Ahmed Al Ghafári, ALI Ben TAIFÚR Bustámi, and Kemál Páshá) mentioned in the Catalogue of Sir W. Ouseley's Oriental MSS. Nos. 452, 454, 455; and in the Bodleian Library at Oxford there is a fourth work, entitled “ Negáristán, or the Gallery of Pic

جويني tures

,
by JufNI

FIRST INDEX.

TITLES OF BOOKS

MENTIONED IN THE “CRITICAL ESSAY,” AND IN THE

NOTES WITH WHICH IT IS ILLUSTRATED.

Ferishtah' 38, 48, 58
Firúz Shahi (Táríkh) 51
Fatuhh of Aasim al Kúfi 24

Âámel Sálehli, page 41
Akber Námeh, 12, 36, 37
Âálumgir Námeh 42
Abdallah Námeh 10
Al Selúk fí didel al Moluk

20
Alfi (Táríkh) 22, 23, 25, 26
Ahassan al Tuarikh 27
Âálum Árá 28
Al âkud al lúlíet fi Tarikh

ad'dowlet al resúlút 29
Al aalam hy aalam beled

Allah el haram 31
Ali Ben Yeziz 49

[blocks in formation]

Beghíet al mustafid fí akhbár

medínah Zabíd 29
Bedáiet wa al Neháiet 18
Burbán Másir 49
Báberi (Wákiát) 36

Kámel (Táríkh) 16, 18, 26
Khítát 20
Kitab al Bedáiet wa al Ne-

háiet 18
Kitáb Nafahh al Tayib 20

Ebn Khalkán's - Historia Sa-

racenica” 13

Kitab al mukafli al Makrízi

Rashídi 9, 33

29
Khaldún, Ibn (Táríkh) 20
Khazáin al Fatúhh 50
Kuttub Sháhi (Táríkh) 49
Kár Námeh Jehángíri 40
Kitab al Fatúhh 50, 55
Kheridat al Ajáieb 57

Sehífeh Sháhi 9, 10, 34
Súr al buldán 3
Selúk fi didel al molúk 20

Táríkh Rashídi 9, 33

Tabri 13, 24
Kebír of Tabri) 13,

24

Matlià al Sadein 34, 35
Merát al Zemán 19
Merát Sekanderi 50
Muntezm 19
Mustekesi 24
Mutekedmeh Pádsháh Ná.

meh 41
Mukessed al Aksi fi Tarju-

mah al Mustekesi 25
Meidán 24
Másir Âálumgiri 42, 44
Mukaffi 29
Másir Jehángíri 39, 40
Muhamed Muhammedi 51
Massahat al Ardh 57

of Zahabi 19, 24
Jaaferi 13
al Islám 24
Kámel 16, 18, 26
Háfiz Abrú 34
Andalus 21, 22
Jehán Kushái 32, 57
Alfí 22, 23, 25, 26,

38

Nafabh al Tayib 20
Naderi (Táríkh) 57
Násrí (Tabkat) 50
Nuzahat al Kulúb 57
Nagáristán 58

Ibn Kethír 18, 24
Náderi 57
Fatúhh Aasim Kúfi 24
Âálum Árá 28
Shah Abbás Tháni 28
Wessáf 32
Mustafa Efendi 29
Hesht Behisht 30
Ferishtah 38, 48, 58
Mubárek Sháhi 51
Fírúz Shahi 51
Mullá Bíderi 49
Jauher Aftábchi 36
Bedáuni 38, 49
Mullá Abd al Káder

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tabkát Mahmud Shahi 51

Násri 50

Wákià Báberi 36, 57
Wessáf (Táríkh) 32

Tarikh Kuttub Sháhi 49

Ibn Khaldún 20

Bahmeny 49
Taghalek Námeh 51
Tarjumah Fatúhh Ibn Aasim

25
Takmileh Akber Námeh 37
Táj al Másir 50
Tezkerrel el Vakiat 36
Tabkát Akberi 38, 48

Bahadur Shahi 51

Zaffer Námeh 35, 57
Zaffer al Wáleh be muzaffer

wa áleh 50
Zahabi (Tarikh) 19, 24

« PreviousContinue »