Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

The Conciliator (הפייסן), לרבי מנשה בן ישראל. לונדון, תר"ב. מהדורה ראשונה ומפוארת באנגלית.
חיבור זה, שנכתב במקור בספרדית, נועד בעיקר למלומדים ואנשי דת נוצריים, במטרה לקרב אותם להבנת היהדות כפי שהיא
, וזאת ע"י פרשנות של פסוקים בתנ"ך ויישוב קטעים הנראים כסותרים זה את זה. בנוסף נועד החיבור לחיזוק האמונה ועיקרי היהדות בקרב היהודים האנוסים. הספר זכה להצלחה גדולה, תורגם לכמה שפות ופרסם מאוד את שמו של רבי מנשה בן ישראל בקרב חכמי ונכבדי אומות העולם.
לפנינו התרגום הראשוני של החיבור לאנגלית
 

All reviews - 1
4 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0
Unrated - 0

All reviews - 1
Editorial reviews - 0

All reviews - 1