شاهد سقوطهاى سهگانه: Witness To The Triple Falls

Front Cover
Ketab.com, 2013 M12 1 - 438 pages

 

 ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp

 خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید 

با تشکر 

مدیریت شرکت کتاب

Ketab.com

Email: Publishing@ketab.com

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

About the author (2013)

 شاهد سقوطهای سه گانه:

سقوط سیاست غرب دردام زئولا تهای اسلامی

سقوط ارزش های اسلام مأنوس و ملایم بدست تندروان واپسگرای اسلامی

سقوط رژیم پادشاهی و حرمت و جایگاه روحانیت شیعه با روی کار آمدن حکومت اسلامی

Bibliographic information