Page images
PDF
EPUB

NEU

Y GRONFA GYMMYSG.

Compiled by Loan Alonga

c

"Pob sorod i'r god ag ef."-DIAREB.

ABERYSTWYTH :

OBSERVER,

CYHOEDDWYD GAN JOHN MORGAN, SWYDDFA YR

1, NORTH PARADE.

1882.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

RHAGYMADRODD.

-:0:

Yr oedd gynt, meddant hwy, hen wraig o'r enw Sioned yn arfer myned oddi amgylch y wlad i gardota; a'r llestr oedd ganddi i dderbyn cardodau yr haelionus ydoedd ystên, cynnog, nev biser. Pa elusen bynnag a roddid iddi, ai gwlyb ai sych, ai gwerthfawr ai gwael, teflid y cwbl yn ddiwahaniaeth ac yn bendramwnwgl i'r ystên fawr a gludai wrth ei hystlys: o ba herwydd daeth Ystên Sioned i fod yn gyfystyr â chymmysgfa neu gybolfa o bethau anghydryw; a gelwir y cyffelyb dryblith mewn rhai parthau dan enw Piser Alis.

Crybwyllir cymmaint a hynna er mwyn dangos ystyr ac urddas a phriodoldeb enw ein llyfr, yn gystal ag ansawdd ei gynnwysiad.

Nid ydoedd Sioned yn gwrthod dim, nac yn beio ar ddim a roddid yn ei hystên; ond derbyniai'r cwbl gyda gwên foddhaol, gan fod yn ddiolchgar am dano.

Cofnodir hyn o ffaith er mwyn cyn. northwyo tipyo ar yr “hynaws ddarllenydd” i ymlwybro at ei ddyledswydd yn ei berthynas â'r Ystenaid a gynnygir yn awr i'w ystyriaeth.

Dydd Gwyl Gewydd, 1882.

« PreviousContinue »