Page images
PDF
EPUB

غيزه ساتي بيغهاي خرد آهيخته تیغ زلف جانان از براي صيد افکنده دام

"Obtutus oculorum puellæ fagacis tanquam enfis ftrictus,

Virginum formofarum cincinni, venandi caufa tanquam laquei appensi,”

نکته داني بزله کوچون حافظ شیرین سخن بخشش آموزي جهان افروز چون حاجي توام

"Dictorum fagacium fciens, facetè loquens, dulci voce tanquam Hafiz præditus, Liberalitatem docens, orbem terrarum illuminans, tanquam Hagi Kovàm*,”

هر که این صحبت نخواهد خوشدلي بروي

تباه

وانکه این عشرت نجويد زندگي بروي حرام

"Hæ funt deliciæ, quarum focietatem fi quis non cupit, illi corrupta eft fuavitas, Et quarum jucunditatem fi quis non petit, illi negatur immortalitas."

Hanc poematis fpeciem haud multùm excoluiffe videntur Arabes; nam Elegiæ venuftatem

* Vir eximiè liberalis, quem non minus fæpè laudat Hafiz, quàin Mæcenatem Horatius.

& elegantiam fibi quafi fuo jure vendicantes, carminis amatorii laudem Perfis concedunt; quos Turcæ, ut folent, imitantur. Subjiciam tamen carmen Arabicum à poetâ mihi quidem ignoto fcriptum, fed ornatum fummâ numerorum dulcedine, dictionis fuavitate, imaginum fplendore, translationum pulchritudine: & quod cùm optimis Perfarum Odis audeo conferre. Complectitur formofæ adolefcentulæ defcriptionem.

قسها بنشوة جفنه وبخصره

وباسهم يرمي بها من سحره وبلين عطفيه ومرهف لحظه وبياض غرته واسود شعره وبحاجب منع الكري عن ناظري وسطا علي بنهيه وباءمره صدغه وعقارب قد ارسلت من وسمت لقتل العاشقين بهجره

[merged small][ocr errors][merged small]

في نيه مع شهد بريقه خبره

وبجيد، مع غصن قامته ونهود كالرمان في صدره

[ocr errors]
[ocr errors]

وبردنه المرتج في حركاته وسكونه وبرقة في خصره وحرير ملمسه وخفة روحه وبها حواه من الجهال بأسره . وبجود راحته وصدق لسانه وبطيب مولده وعالى قدره * ما المسك ان عرفوه الا عرفه

[ocr errors]

والريح طيب نشره في نشره * ولذلك الشمس المنيرة دونه وكذا الهلال حكي تلامة ظفره

"Juro per arcum fupercilii, & per medium corpus, "Perque fagittas, quibus fafcinum fuum vibrat; "Et per laterum ejus mollitiem, & acutum afpectus enfem, "Et frontis fplendidi albedinem, & crinium nigrorem, "Perque fupercilium, quod fomnum ab oculo meo abigit, "Et in me, feu jubet feu vetat, injuftè agit.

« Per * fcorpiones qui a cincinnis ejus emittuntur, "Et veneno imbuuntur ad necandos amatores ob ejus de« ceffum,

"Perque rofas genæ ejus, & myrtum lanuginis," "Et rubinum ridentis (labii) & dentium margaritas. "Et per fuavem ejus odorem, & aquam dulcè labentem "Ab ore ejus, cum favis & vini guttulis. (verba fcilicet.) "Per collum ejus, cum ftaturæ ejus ramulo,

* Eâdem fimilitudine utuntur Græci, cum plexos puerorum capillos Exogies vocant. Vide Schol. Thucyd...

"Et mamillas in pectore extantes tanquam mala Punica, "Tergumque dum movet, leviter vacillans,

"Et dum quiefcit, ac per medii corporis gracilitatem, "Et per fericum tactûs illius, & levitatem fpiritûs, "Ac per omnes pulchritudinis formas, quas complectitur, "Perque benevolam ejus indolem, & linguæ veritatem, "Per bonam ejus nativitatem, & potentiæ altitudinem, "Nullum effe mofcho odorem, fi illum olfacimus, præter "odorem hujus puellæ,

"Et auram ab ejus halitu, halitum fuum dulcem reddere, "Solem porrò nitidum illi effe inferiorem, "Ac lunam (fi cum illâ comparatur) abjectiffimam videri."

[merged small][merged small][ocr errors]

PARS TERTIA:

De poefeos Afiaticæ figuris, ac dictione.

CAPUT V.

De Imaginibus Poeticis.

*

JUVAT de imaginibus, quibus ornatur poefis Afiatica, pauca antè dicere, quàm ad figuras feparatim tractandas accedam. Sequor itaque libentiffimè in imaginum poeticarum partitione virum illum doctiffimum, qui, etfi à me sæpe jam laudatus eft, laudandus eft tamen fæpiùs Is quatuor ftatuit fontes, à quibus eæ depromantur imagines; nam vel ex naturâ, vel ex vitá communi, vel ex religione, vel ex biftoriá defumuntur; quibus fontibus libet quintum addere, quem ille, de veriffimâ Vatum divinorum poefi differens, admittere non potuit: fabulas dico poeticas, à quibus cùm in aliarum gentium, tum præcipuè in Perfarum poefi crebræ ima

* De Sacra Poesi Prælect. vi. vii. viii, & ix.

« PreviousContinue »