Page images
PDF
EPUB

"Viam veritatis difce ab aquâ perlucidâ, cor

meum,

Equitatem & libertatem à cupreffu horti quare."

ز دستبرد صبا کرد کل کلاله نکر شکنج کیسو سنبل ببين بروي سمن

"A Zephyri violento fpiritu circà rofam cincinnos vide;

Plexam hyacinthi cæfariem fuper jasmini facie afpice."

عروس غنچه پر از زیور تبسم خویش

بعينه دل و دین میبرد بوجه حسن

"Rofæ calyx, tanquam fponfa, rifu fuo amabili ornatur,

Corda & religionem eorum quos intuitur pulchrâ facie ftatim furripit."

صغير بلبل شوریده و تغیر هزار

براي چشن کل آمد برون زبیت حزن

" Lufcinia amore percita modulatio, & firepitus carduelis auditur,

Ob feftum diem rofa è triftitiæ domicilio exit."

حدیث قصه دوران از جام حافظ پرس يقول مطرب فتوي پير صاحب فن

"Narrationem de fortunæ fabulis à poculo, Hafez, percontator,

Dum modulatur fidicen, & fenex fcientiâ imbutus doctè refpondit."

[ocr errors]

Hoc carmen, ob imagines poefeos Afiatica proprias, Latinis verfibus commodè reddi non potuit.

Jam verò Oda Afiaticæ leges fatis dilucidè (fpero certè quidem) expofui, & lectis exemplis illuftravi: notandum eft tamen poetas leges hafce interdum negligere; æquum eft enim illos jure uti fuo, & regulas, quas ipfi fcilicet invenerint, fi collibeat, prætermittere. Itaque, tametfi hanc Odæ fpeciem maximâ ex parte diftinguat fuavitas, nonnunquam tamen elatiorum imaginum quafi temperationem admittit: velut in illo Ferdufii poetæ admirabilis carmine, quod, etfi amatorium fit, grande eft tamen, & fonorum; licet, ut verum fateamur, nimis turgidum :

شبي در برت کر بر آسودمي سر فخر بر آسمان سودمي

"Si unâ nocte poffem in tuo gremio requi.

efcere,

Excelfo capite cœlum ipfum ferirem,"

قلم در کف شیر بشکستی اده از سر ماه بربودمي

"Calamum in Sagittarii manu frangerem, : Coronam de lunæ capite diriperem:"

بقدر از نهم چرخ بگذشتهي

به پی فرق کردون بفرسودمي.

"A nono cœlo potenter tranfirem, Arrogantiæ pede orbem terrarum calcitra

rem,"

جمال تو کر زانکه من دارمي

بجاي تو کر زانکه من بودمي

“Quòd fi illic pulchritudinem tuam habe

rem,

Si illic in tuo loco ftarem,"

به بیچارکان رحمت آورمی

بدرماندگان برببخشود مي

"(Amatoribus) auxilio deftitutis effem mifericors,

Curâ attritis benefacerem."

Hic porrò nomen fuum in ultimo verfu, quem Regium appellant, non induxit; eundemque fenfum per totum carmen continuat; & quanquam effrenis illa evagandi licentia poetis Lyricis non conceditur folum, fed etiam in iis collaudatur, atque adeò pænè neceffaria eft; in nonnullis tamen carminibus, difticha arctiffimo

nexu colligantur; & fenfus per jucundam rerum varietatem leniter & æquabiliter profluens in acumen quoddam definit. Utraque fanè fpecies fuam habet pulchritudinem; fed in diverso tamen genere; nempe illa naturam & exultantis ingenii impetum præ fe fert, hæc artem illa copiofo fluvio fimilior eft, hæc perlucido rivulo, quæ multiplici lapfu errans, illuc revertitur, unde defluxerat; quamobrem illa ad poefin Afiaticam videtur effe accommodatior, hæc ad Europeam. Tametfi Hafizi carmina longè plurima ad priorem illam fpeciem referenda funt, quædam tamen inter ea fecundæ formæ pulcherrima præbent exempla; cujufmodi illud est,

عشقبازي وجواني وشراب لعلغام مجلس انس وحریف همدم و شرب مدام

"Amoris lufûs, adolefcentia, vinum pyropo fimile,

Convivium, & fodalis unanimis, & meri potio,"

ساقي شكر دهان و مطرب شیرین سخن همنشین نیک کردار و ندیم نیکنام

"Vini minifter ore facchareo præditus, & cantor dulciloquus,

Amicus beneficus, & compotor bonæ existimationis,"

شاهدي از لطف و پاكي همچو آب زندگي دلبري در حسن و خوبي غيرت ماه تمام

"Puella amata lenitate & moribus aquæ immortalitatis fimilis,

Cordis prædatrix formâ & pulchritudine plenæ lunæ æmula,"

بزمگاهي دلفریب چون قصر فردوس برین کلشني پیرامنش چون روضۀ دار السلام

"Convivii locus, cor exhilarans, tanquam paradifi palatium, & in eo

Rofetum undequaque horto domicilii pacis fimile,"

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با آدب دوستداران صاحب اسرار و حریفان

دوستکام

"Series comitum benevolorum, & artifices

ingeniofi,

Amici arcanorum cuftodes, & focii dilecti,”

باده گلرنگ تلخ و تیز و خوشخوار و سبک نقلی از لعل نكار ونقلي از ياقوت جام

"Vinum rofeum, acre, vividum, guftu dulce, & leve,

Pars ex rubino ornato, pars ex poculo pyropino,"

« PreviousContinue »