Page images
PDF
EPUB

CAPUT IV.

الغزل

SIVE

De Carmine Perfico.

ALTERA poematis species quâ utuntur Asiatici, & ex iis præcipuè Perfæ, Jl feu carmen amatorium, vocatur. Hujus autem carminis leges infigniores funt, ut fit breve, ut varium, ut venuftum: breve, nam pluribus quàm feptendecim diftichis conftare nequit, & feptem tantùm aut octo plerumque complectitur; varium, utpote cujus finguli verfûs fingulos habeant fenfûs, qui vix ullo inter fe nexu cohæreant; venuftum, quia imaginibus lætis ac floridis abundat, quas pœnè neceffariò fubfequitur verborum pulchritudo ac nitor. Duo porrò primi uniufcujufque Odæ verficuli fimiliter definant oportet, idemque fonus per totum carmen in verficulorum parium fine continuatur. In ultimo autem verfu, vel faltem in eo qui ultimum præcedit, poeta nomen fuum artificiosè & jucundè intexit. Quæ res ut clariores red

الغزل

/ dantur, fubjiciam carmen venuftiffimum, à poeta admirabili Hafez fcriptum, quem in hoc opere fæpiffimè laudabo;

دوستان وقت کل آن به که بعشرت کوسیم سخن پیر مغانست بجان نپوشیم

"Amici, rofarum tempore, melius eft hila"ritati curam impendere;

"Vox eft fenis tabernarii animæ noftræ ; "ne cunctemur."

نیست در کس کرم و وقت طرب میگذرد چاره آنست که سجاده بمي بفروشیم

"Nemini eft mæftitia; at lætitiæ tempus "avolat;

"Illud nobis erit auxilium, ut * facrum ftragulum vino permutemus."

[ocr errors]

خوش هوایست فرح بخش خدایا بغرشت که برویش مي كلكون نوشیم نازنيني

"Dulcis aura eft, gaudium præbens; mitte, "ô fauftum numen,

"Lafcivam puellam, quâ præfente vinum "rofeum bibamus.

[ocr errors]

Super quo fe profternunt Mohammedani, cum preces fundunt.

66

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنرست چون ازین غصه ننالیم وچرا نخروشیم

"Lyram apta: fortuna proborum hominum predatrix eft;

66

[ocr errors]

Siquidem ob illum dolorem non queramur, "cur non clamorem excitemus?"

كل بجوش آمد واز مي نزديهش آبي لاجرم ز آتش حرمان وهوس درجوشیم

"Rofa cum ftrepitu venit: annon è vino 66 aquam illidemus?

Præcipuè cum igne amoris & defiderii tu"multuemur."

حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم

"O Hafez, mirum effet fi quis poffet dicere, "Nos luscinias effe, & tempore rofarum filere."

Hæc verti, ut multa ejufdem poetæ; exemplum fecutus amiciffimi & nobiliffimi viri Caroli Revizkii, qui femper eft à me honorificè nominandus*:

Jam rofa purpureum caput explicat. Adfit, amici,
Suavis voluptatum cohors:

Sic monûere fenes.

* Vide Specimen Poefeos Perfica Vindobonæ editum. VOL. IV.

G

Nunc læti fumus: at citiùs læta avolat ætas.

Quin facra permutem mero
Stragula nectareo?

Dulcè gemit zephyrus. Ridentem mitte puellam,
Quam molli in amplexu tenens

Pocula læta bibam.

Tange chelyn. Sævit fortuna; at mitte querelas.
Cur non canoros barbiti
Elicimus modulos?

En florum regina nitet rofa. Fundite vini,
Quod Amoris extinguat facem,
Nectareos latices.

Suavè loquens Philomela vocor: Qui fiat ut umbrâ
Tectus rofarum nexili

(Veris avis) taceam?

Hæc Ode longâ explicatione non eget. Pauca tamen hic breviter notanda funt, ad ultimi verfûs fuavitatem intelligendam, quæ * aliàs fufius exponam. Primùm poetæ Afiatici feipfos cum lufciniis fæpiffimè comparant; quæ res à poefi Græcâ haud multum abhorret: fic enim, fi memini, Anacreon:

Οινις γενεσθαι βέλομαι

Λιγύμυθος αηδων.

Αναπετομαι δη προς Ολυμπον

Πτερυγέαςι κεφαις. πετομαι δ' ὁδον

Αλλοτ' ἐπ' αλλαν μελέων.

Deinde, refpicit poeta fabulam illam jucundiffi

* Vide Caput De Imaginibus Poeticis.

mam, & in Afia pervagatam, de lufcinia & rofæ amoribus, de quâ in capite de Imaginibus uberius differam. Dicit itaque, fierine poteft quin, cùm rofæ, floris dilectiffimi, pulchritudinem intuear, lætitiâ me efferam, & in dulcem modulationem erumpam? Quæ imago quàm hilaris eft, quàm vivida! & ut clariùs oftendam, quantum jucunditatis poefi Perficæ afferant ab hac fabellâ depromptæ imagines; aliud ejufdem poetæ carmen exponam, breve illud quidem, fed, ut ait poeta,

Χαρίτων αυτον Γλύκων.

& quod pulcherrimum Gazela erit exemplum.

ساتي بیار باده که آمد زمان کل تا بشکنیم تو به دکر در میان کل

"Puer, affer vinum: venit enim tempus ro،، farum;

"Ut pietatis vota iterum inter rofas viole"mus."

كوري خوار نعره زنان در چمن رویم چون بلبلان نزول کنیم آشیان کل

"Hilares, ftrepentes, in hortum eamus,

[ocr errors]

Tanquam lufcinia in rofeum nidum de"fcendamus."

در صحن بوستان قدح باده نوش کن کایات خوشدلي همه آمد بشان کل

« PreviousContinue »