Page images
PDF
EPUB

54 POESEOS ASIATICE COMMENTARII

Quid petam præfidî, aut | exequar ?

Quo rece | dam? arce & ur | be orba fum.

vel in tertio & fexto loco minorem ionicum rem

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Quid petam præfidi? | miferam me!

Nec mihi | gaudium, | neque fpes est, 1

Nonnunquam finguli pedes, excepto primo, in anapæstos mutantur, ut fit verfus propè anapæfticus, ut

[ocr errors][merged small]

Hinnulo fimilis | fugis, O | Glycere, Tenero, | pavido, | gracili, | querulo, Ad hanc fpeciem pertinent verfûs spondaici, anapafticis tempore æquales; cujufmodi eft ille ab Ali, Mohammedis genero,* compofitus,

ان الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا

In neddūnyā | kād ghārrātnā | wāstāhwātnā | waftālhātnā.

hoc eft ferè ad verbum,

Vitæ fplendor | nos decepit, I nos oble&tat, | nos delenit.

De Afiaticorum re metricâ vereor ne nimis loquaciter (cùm breviloquens effe inftituiffem)

Vid. Clerici Profod, Arab. p. 148,

differuiffe videar; fed me à propofito abduxit argumenti varietas & copia. Exempla Arabica aut Perfica fubjungere nolui, ne potiùs eruditionem plus æquo curiofam oftentare, quàm lectoris aut delectationi aut utilitati confulere, viderer,

Eft autem ars metrica apud Arabes antiquiffima: tametfi enim princeps de eâ libellum contexuit Ferahidius, feculo poft fugam Mohammedis fecundo, tamen ante Mohammedem natum, & fortaffe à primâ gentis origine, poetas Arabia tulerat innumerabiles.

Atque in hoc loco de Hebræi carminis naturâ non alienum erit paucis differere; fiquidem ea eft linguæ Hebrææ cum Arabicâ cognatio, ea poefeos utriufque gentis cùm in imaginibus, tum in figuris, fimilitudo; ut nequeam mihi perfuadere, quin metra etiam Hebræa fuerint Arabicis perfimilia, nifi quòd Arabum verficuli fimiliter definant, veterum Hebræorum, non item; & hi quidem in eodem poemate diverfis carminum generibus ufi fuiffe videantur, quod Pindarum cæterofque Lyricos feciffe perfpicuum eft. Itaque analogiá ductus quafdam poefeos Hebrææ regulas defcribere conabor, non eas quidem ut certas, fed ut probabiles tantùm proponens; neque enim fum nefcius plena effe errorum omnia, & in profundo demerfam latere Veritatem. Puto igitur eas fyllabas, quæ aut

bicas. Et quoniam Arabes dicunt

confonante, aut vocali, N,, quiefcente terminantur, ut ba bāl, bi, longas effe, quæ fecus, ut be, breves; fed in iis vocibus quæ vocalibus carent, tenendas autumo vocales Aranafsi, anima mea, eodem modo vocem Hebræorum wa nafsi efferre non abfurdum videtur; utrum verò Hebræi nafson pro nafs dixerint, ut in verfibus metiendis Arabes, id certè neminem unquam fciturum arbitror.

Statuam itaque hos effe pedes Hebræos,

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Ex quibus pæonas, epitritos, & reliquos, ut vocantur, numeros, facillimum erit componere. Equidem fatis accuratè obfervavi Jobi poematis caput octavum & vicefimum, Solomonis carmen, unum atque alterum Pfalmum, Jeremiæ Opnadiavz Mofis & Debora carmina, & Davidis in obitum Sauli & Jonathani elegiam, (in qua bacchius

propè fingula difticha claudere videtur,) & in iis omnibus perfpicuam vidi cum metris Arabicis affinitaten. Age, legat quivis plures verfûs Arabicos,

ان اقول الجيش واحمل رايتي للجيش يقدمهم كمي اصيد * ليث يغامر الطعان كانها يقم الرجال فنيق ملبد *

& deinceps totidem Hebræos *,

שאגת אריה וקול שחל

ישני כפירים נתעו : ליש אבד מבלי טדף

ובני לביא יתפרדו :

fummam inter eorum numeros ac modulationem

perfpiciet fimilitudinem.

Sic elegantis hujus diftichi,

שחורה אני ונאוה בנות ירושלם

כאהלי קדר כיריות שלמה :

Fufca fum, at formofa, Solymitides,

Tanquam tentoria Kedari, tanquam aulaa Sclomonis.

primum verficulum ad fpeciem fecundam pertinere arbitror, ut

*Job iv. 10, 11.

----]-v-- - ཅ ཇ - ༦

Schurch ani vana | uhbenut ye | rufalem. fecundum verò ad quintamdecimam, feu bac◄ chiacam, ut

པ -1པ-v[° --།

Caahli kedarca | yeriut | Solomeh.

hi enim verfûs in ultimâ fede (ut dictum eft) recipiunt anapæftum. Quod attinet ad Pfalmum undecimum & centefimum, quem jam expofuerunt duo eruditiffimi viri, * alter feriò & fatis infelicitèr, alter facetè & sięwvxws equidem eundem infpexi, & nullus dubito, quin finguli verficuli ad unam vel alteram harum fedecim fpecierum referri facillimè poffint. Sic verfus octavus,

סמוכים לעד לעולם

עשוים באמת וישד

Sĕmūkim | lead | lēōlām

ăsuīm běāmāt | văyiser.

purus eft bacchiacus, excepto, in fecundâ fede, iambo, qui pes, ut fuprà dixi, in hac fpecie locum habet. Sed huic quæftioni, fine infinito labore, & fummo otio, quod mihi minimè fuppetit, fatisfacere non potero: fufficiet fontem

* Vide Harii Pfalmos.

+ Vide Metricæ Harianæ Confutationem Prælect. de Sacra Poefi fubjectam,

« PreviousContinue »