Page images
PDF
EPUB

dam iis accederet, primo epitrito trimetrum claufit, ut

Ως οἱ μεν άγει Βεπαλῳ κατηρωντο.

Atqui, ut apertè dicam quod fentio, valdè invitus in poetarum chorum Satyricos, ut vocantur, afcribo. Nolo manfuetiorum Mufarum defiderari benevolentiam. Quòd fi fcriptor iamborum fine offenfione, fine iracundiâ, fine amaritudine fcribat, & eò folùm tendat, ut lectorem caftigando erudiat, non erit omninò reprehendendus. Sed tamen lenior quædam, ut arbitror, inveniri poteft ac mitior caftigatio. Nimiam enim feveritatem fugit animus ac repudiat; fed lenocinio quodam ac manfuetudine allicitur & flectitur. Duci ad virtutem debent animi, non trahi; fuaderi, non cogi; allici, non impelli. Cæterùm, utut se habeat res, non minùs in hac poefi quàm in reliquis florent Afiatici. Sunt vehementes, afperæ, & amaræ Arabum, quas vidi, vituperationes; fed cùm quâdam etiam fententiarum elatione. Velut in libro de Antaræ & Ablæ amoribus; ubi hæc timidi cujusdam legitur & fugacis militis vituperatio:

رجل جبان لحاك الله من

ولا اسعتك غادية تداها ولا جاد السحاب ديار قوم تحل بها ولا اخضرت رباها

المذلة يا ابن بدر
من
لیست
ثياباً لا تغير ما تلاها

"Eradicet te Deus, ignave miles;

"Nunquam te irrigent matutinæ nubis guttæ!
"Neu fundat pluviam nubes fuper domicilia tribûs,
"Ubi tu commoraris, neu virefcant eorum colles!
"Induifti, O fili Bader, ignominia

"Pallium, nec te deferent illam fecuturæ miferiæ."

Hujus libri quartumdecimum folummodò volumen mihi videre contigit. Nihil eft elegans, nihil magnificum, quod huic operi deeffe putem. Ita fanè excelfum eft in eo dicendi genus, ita varium, ita periculofum, ut non verear eum inter poemata perfectiffima recenfere. Heros eximius, qui in eo laudatur, idem eft ille Antara, qui carminum Moallakat, ut appellantur, quintum compofuit*; fuit autem Abla regis filia formofiffima, quam perditè amavisse dicitur. In iftius voluminis, quod legi, primo folio, fatyra eft admirabilis, quam ceciniffe dicuntur Ablæ ancillæ in vituperium Amári, qui etiam illam amavit. Carmen integrum appo

nam:

* Vide Caput Tertium, pag. 64.

عماره دع هوي الخود الرداح ودع عنك التعرض الملاح

فانك

لم

تكف يد الاعادي

ولم تك فارساً يوم الكفاح

أها

فلا تطمع بعبلة ان تراد تري الاهوال من ليث البطاح

فلا البيض الصفاح تصل اليها

بسطوتها ولا السمر الرماح وعبلة ظبية تصطاد اسداً

باجغان سقيمات صحاح وقد فرغت راسك في هواها و اصليت النواحي بالنواح ندع عنك اللجاج بها والا سقا لك عنتر الموت الصحاح وما زال اللجاج عليك حتي ملیت نقا ثيابك بالسلاح وضحكت البنات عليك جمعاً وجيغت الروابي والبطاح

وصرت لكل يصغا حديثاً من

وضحكاً في الغدو وفي الرواح

اتیت لنا باثواب حرير

ضحكن عليك واكثرن المزاح

ومذ وانيتنا وأتاك ليث

تقر له الاسود في البطاح وما ابقا عليك الا احتقاراً بتدرك ان رجعت كمستراح

رأتك عبيلة مرما طريحاً ومن معها من الخود الرداح وعنترة الغوارس ليث غاب يصول وفي العطا بحر السماح ونحن كاننا زهر ذكي بانغاس البنفسج والانتاج

وعبلة بيننا كقضيب بان علاه البدر او شمس الصباح وانت اذل من ركب المطايا والبخلهم من القوم الشجاج تروم وصالها بغياً وظلماً

وانت اذلّ من كلب النباح

NOL. IV.

فہت كمداً والا عش ذليلاً

قليس للفظ هجوي فيك صاح

"Amarah, mitte amorem puellarum mollium, "Define autem te formofis virginibus objicere; "Non enim repellis hoftium manûs,

"Nec fortis es eques die certaminis:
"Nea cupias Ablam intueri;

"Videbis potiùs terrores à leone vallis,
"Neque enim ad eam accedent candidi enfes,
"Cùm impetum faciunt, nec haftæ fufcæ;
"Abla verò eft capreola, quæ leonem venatur
"(Ciliis) oculis languidis, fed integris.
"At tu amori ejus ftrenuè incumbis,
"Et imples omnia loca querelis.

"Define ideò illam importunè petere, fin minùs,

[ocr errors]

Irrigat te Antara mortis poculo.

"At non cefsâfti eam petere, donec

"Texifti veftes tuas nitidas armis.

"Te verò irrident puellæ certatim,

"Ut in colliculis & vallibus Echo refpondeat;
"Et factus es unicuique aufcultanti fabula,
"Et ludibrium cùm mane tum vefperi.
"Venis ad nos chlamyde veftitus, fed
"Illæ te irrident, & lusûs augent.

"Et cùm accefferis iterum, venict ad te leo,

[ocr errors]

Quem timent leones in vallibus:

"Hic nihil tibi relinquet, præter odium,

"Pro poteftate tuâ, cùm redibis contemptus.
"Videbit te pulchra Abla, projectum, humilem,
"Et quæ erunt cum illâ puellæ venustæ,
"Antara enim, heros heroüm, leo eft sylvæ,
"Dum furit, at beralitate mare fuperat.
"Nos autem pulchris floribus fumus fimiles,

« PreviousContinue »