Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Magna eft in poefi Afiaticâ metrorum varietas, in quâ ne Græcæ quidem cedit: hoc tamen præcipuè intereft, quod Arabes & Perfæ plures habeant fyllabas longas quàm breves, Græci verò pluribus utantur brevibus quàm longis; unde fit, ut tribrachyn, proceleusmaticum, primum pæona, aliofque pedes volubiles, quibus Græci tum poetæ tum oratores delectantur, Afiatici in verfibus non adhibeant. Apud Arabes, fi literâ (ut vocant) immotâ fyllaba terminetur, longa semper eft, fin minus, brevis; ut ☀š kād, — bě.

n

Pleræque voces, quibus de re metricâ utuntur Afiatici, à tentorio tranflatæ funt, propter fimilitudinem quandam inter ædificium tentorii, & versuum structuram, quemadmodum illa Pindarica,

Пažoμer & quæ fequuntur.

Sic verfum feu domum vocitant, & hemistichium la feu januam; fyllabam longam, & pyrrichium longæ temporibus æqualem, chordas nominant, iambum & choreum, paxillos. Hæc autem imago, quæ non est fanè injucunda, à communi Arabum Nouadav feu campeftrium vitâ depromitur.

Χρυσέας ὑποςάσαντες εὖ-
τειχεῖ προθύρῳ θαλάμες

Κίονας, ὡς ὅτε θαητὸν μέγαρον

Sequitur ut de pedibus poeticis differam. Puri igitur pedes funt vel diffyllabi,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]

Amphimacer

Amphibrachys

Antibacchius

Moloffus

Pæon fecundus

Pæon tertius

Pæon quartus

Epitritus primus

Epitritus fecundus

Epitritus tertius

Epitritus quartus

Diiambus

Dichoreus

Antifpaftus

Choriambus

[ocr errors]

Ionicus à majori

Ionicus à minori

[ocr errors]

Pedes compofiti, feu potiùs numeri, funt

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Habent prætereà duos pedes compofitos; alterum, ex iambo & anapæfto, alterum ex anapæfto & iambo. Haud fum nefcius pedem dochimum ex bacchio & iambo componi, ut reipublica; fed, quoniam aliud vocabulum non occurrit, duos illos pedes dochimos nominabo. igitur

Eff

Dochimus

Dochimus prior
Dochimus fecundus

qui dochimo veterum funt numero fyllabarum æquales, temporibus non valdè difpares.

[ocr errors]

Nunc de carminum generibus five dicendum eft: ea funt fedecim.

Longum, Epitritobacchiacum.

No Extenfum, Trochæocreticum.

bow Expanfum, Iambocreticum prius.

Copiofum, Dochimeum prius.

Perfectum, Dochimeum fecund.

مفاعلتن
متفاعلن

.Lyricum, Epitriticum الهرج

sé mötäfäilön.

Tremulum, Iambicum.
Breve, Trochaicum.

Velox, Iambocreticum fecundum.

.Mobile, Iambotrochaicum المنسرح
.Lerne, Trochnoiambicum الخفيف

.Simile, Antifpafticum المضارع

us Concifum, Choriambicum.
Amputatum, Ionicum.

Conjunctum, Bacchiacum.

[ocr errors]

Confequens, Creticum المتدارك

Prima species conftat ex bacchio & primo epitrito quater repetito; fed

in quartâ & octavâ fede recipere poteft diiambum, ut

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]

Amator

« PreviousContinue »